Polityka Prywatności

pupiland.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest: PUPILAND Marta Mojsiejczuk-Bogusz, ul. Korczaka 14 15-196 Białystok, tel. 533 077 664 e-mail: biuro@pupiland.com.pl, NIP: 542 252 28 29,   Regon 200851364, zwany dalej Sprzedającym.
  Ochrona danych jest wykonywana zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i dotyczy ochrony osób fizycznych, których dane osobowe podlegają ochronie w zakresie ich przetwarzania i przepływu.

§2. Administrator danych

 1. Usługodawca (Pupiland.com.pl) jest administratorem danych klientów swojego sklepu. Oznacza to, że jeżeli Użytkownik jest posiadaczem konta na naszej stronie, to Sklep Pupiland przetwarza jego dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, , nazwę firmy, numer NIP, adres IP.
 2. Dane osobowe na stronie sklepu Pupiland są przetwarzane:
  1. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  2. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
  3. w obszarze i celu niezbędnym do zawarcia Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, jak też prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. Każda osoba, której dane dotyczą posiada uprawnienia dostępu do danych, sprostowania, (poprawiania), usunięcia; ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w sklepie pupiland.com.pl lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pupiland.com.pl.
 4. Dane osobowe są przetwarzane osoby upoważnione przez Administratora lub przetwarzający, z którymi sklep Pupiland współpracuje.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym według właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub zgłoszenia braku zgody tylko i wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w sytuacji jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują Administratora do przedstawienia danych.

§3. Pliki cookies

 1. Strona pupiland.com.pl używa cookies. To niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, języka, dostawcy usług internetowych; informacji o czasie, dacie, lokalizacji; rodzaju systemu operacyjnego. Cookies identyfikuje Użytkownika, co umożliwia dopasowanie treści witryny, z której korzysta do jego potrzeb. Administrator stosuje pliki cookies, aby zapewnić najwyższy standard z korzyzstania naszej strony - zebrane dane są wykorzystywane tylko wewnątrz firmy Pupiland Mart Mojsiejczuk-Bogusz.
 2. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z wyłączenia lub przywrócenia zbierania plików cookies zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej.
   

§4. Zmiana polityki prywatności

Sklep Pupiland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które dotyczą każdego Użytkownika strony.

O wprowadzanych zmianach Polityki Prywatności sklep Pupiland będzie informować na swojej stronie..

 

Producenci

 • logo Acana
 • logo AdBi
 • logo Evanger's
 • logo Farmina
 • logo Happet
 • logo JOSERA
 • logo Orijen
 • logo Patento Pet
 • logo Purina